SB 204 Türkiye'de Toplumsal Sınıflar: İdeoloji Ve Kültür

Bölüm: 
Sosyal Bilimler
Öğretim Üyesi: 
Metin Çulhaoğlu

 
Türkiye’deki toplumsal sınıflar maddi konumlarıyla tanımlandıktan sonra, bu sınıfların temel ideolojik yönelimleri-tercihleri sınıf ideolojileri, egemen ideoloji, resmi ideoloji ve “sistemleşmemiş ideolojik motifler” olmak üzere ideoloji kategorileriyle olan yakınlıkları açısından değerlendiriliyor. Derste, ideolojik yönelimlerin irdelenmesinde sınıf kültürü, egemen kültür, kitle kültürü gibi kavramlara da atıfta bulunulmakta, bunların ideolojik oluşumlarla ilişkilenmesine de yer verilmektedir.